Verkoston kuvaus

Suomen ja Japanin ammatillisen koulutuksen yhteistyö alkoi Opetushallituksen tuella vuonna 2007. HANAKO-verkosto sai alkunsa vuonna 2010 erkaantuessaan aiemmasta Ovet auki Aasiaan -verkostosta. Verkoston perustajajäseninä olivat viisi ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja kolme yksityistä yritystä. Kymmenen vuoden toiminnan aikana HANAKOsta on muovautunut avoin, rohkea, vastuullinen ja innovatiivinen verkosto, jonka tavoitteena on olla Euroopan ja Japanin ammatillisen koulutuksen verkostomaisen kehittämisen edelläkävijä.

Verkosto on vuosien varrella laajentunut sekä Suomessa että Japanissa. Nyt verkostoon kuuluu 14 ammatillisen koulutuksen järjestäjää sekä 8 työelämänkumppania Suomesta ja 15 yhteistyöyritystä Japanista. Verkoston näkökulmasta olennaisen tärkeät ovat kiinteät yhteydet työelämään. Verkoston mallintaa toiminnan kehittämisessä, selkeyttämisessä ja visualisoimisessa Kaizen-laatujärjestämää (LEAN), mikä tukee verkoston toimintaa ja laajenemista jatkossakin.

Verkosto kehittää ja vakiinnuttaa Suomen ja Japanin välistä työelämälähtöistä kansainvälistä yhteistyötä, edistää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden vastavuoroista liikkuvuutta maiden välillä. Vuosina 2011–2019 Japanissa on ollut työssä oppimassa verkoston kautta 140 opiskelijaa ja työelämäjaksolla tai delegaatiomatkalla 148 asiantuntijaa. Vastavuoroista liikkuvuutta tuetaan kehittämällä valmennusmateriaalia ja verkkovalmennuksia vaihtoon lähteville (www.hanako-netowork.com/Valmennus) sekä tarjoamalla perussanastoa japaniksi HANAKO (hanako-jisho.net).

Alakohtaisissa työryhmissä kehitetään opetusaineistoa ja virtuaalikursseja (www.hanako-network.com/kurssit), valmennusta ja ohjausta. Sosiaali- ja terveysalan sekä av-media- ja pelialan yhteistyö on herättänyt kiinnostusta verkostoitumisen alusta lähtien. Näiltä aloilta on ollut myös eniten vaihtoja Japaniin. Kokkialan vaihdot alkoivat vuonna 2014 ja muuttuivat nopeasti kaikkein suosituimmiksi opiskelijoiden keskuudessa.

Verkosto järjestää johdonmukaisesti HANAKO-seminaareja Suomessa ja Japanissa (Seminaari | (hanako-network.com).