Ryusei Fukushikai – täydennyskoulutusta monella tasolla

Ryusei Fukushikai Groupissa on nykyisin jo yli 400 työntekijää. RF on kehittänyt viime vuosien varrella yrityksen viisitasoisen täydennyskoulutusohjelman. Yrityksen HR-osaston edustaja Yuka Onishi esitteli meille täydennyskoulutuksen asteikkoa ja sisältöä.

Peruskoulutusta (tekninen ja ammattiosaaminen) tarjotaan työntekijöille ensimmäisen kolmen työvuoden aikana. Kaikki uudet työntekijät osallistuvat ensimmäisen vuoden aikana neljään koulutuspäivään: koulutus alkaa maaliskuussa tieto-osiolla ja jatkuu huhtikuussa taito-osiolla. Jatkokoulutukset ovat elokuussa ja helmikuussa. Koulutuspäivän kesto on kaksi tuntia ja kouluttajana toimivat RF yrityksen työntekijät, joskus myös ulkopuoliset asiantuntijat. Monesti Japanissa on varsinainen ammattiin johtava (korkea)koulutus  hyvin teoreettinen eikä siihen kuulu Suomen koulutusjärjestelmän mukaisia työssäoppimisjaksoja. Yuka Onishin sanoin nuoret vastavalmistuneet työntekijät tarvitsevat käytännön ohjeistusta ja perustason koulutusta vahvistaakseen heidän työskentelyä.

Uuden henkilökunnan koulutus muistuttaa suomalaista perehdyttämiskoulutusta. Sen tavoitteena on ’oppia toimimaan yrityksen toimintafilosofian mukaan ja tuottaa Ryusei Fukushikain edustajana palveluja hyvien tapojen ja terveen järjen periaatteella’. Yrityksen peruskoulutuksen suunnitelmassa mainitaan muun muassa suullinen ilmaisutaito (hyvät käytöstavat, itsensä ilmaiseminen) ja kirjallinen ilmaus (raportointi, yhteydenotot, ohjeistaminen). Teknisten taitojen koulutuspäivillä harjoitellaan seuraavia taitoja:

  • yrityksen toimintafilosofia ja ’henki’, yrityksen toimintasäännöt
  • kommunikaatiotaidot, tiimityöskentely, aikuismainen työskentelytapa, stressisieto, ongelmaratkaisutaidot
  • ammattietiikka, salassapitovelvollisuus, tietojen käsittely
  • yrityksen työasetukset
  • ensiaputaidot, CPR, työturvallisuus
  • käytännön hoitotaidot pitkäaikaishoidossa, hoitotakuu
  • vanhustyö, tavallisimmat sairaudet, dementia
  • perushoitotaidot (yrityksen toimintaperiaatteiden mukaan)
  • lääkehoidon perusteet, ennaltaehkäisykeinoja

Neljännen työvuoden jälkeen on mahdollista edetä uralla esimiestasolle ja hakeutua vastaaville tiimityöskentely- ja johtamistaitokursseille. Perustason (ensimmäinen vuosi) suorittamisen jälkeen on mahdollista korottaa tasoa täydennyskoulutuksien ja tenttien (yhdistetty kirjallinen ja näyttökoe) kautta.

        

Työntekijät saavat hakeutua myös harjoittelujaksolle (1 – 2 viikkoa) Suomeen. Vuoden alussa, tammikuussa, on Ryusein iso koko yrityksen henkilökunnan seminaari, jossa vaihdossa olleet työntekijät kertovat kokemuksistaan. Kaikki kirjoittavat jaksosta kirjallisen raportin. Koska työpäivät ovat hektisiä, omassa työpaikassa ei riitä aikaa esitellä vaihtojakson tuloksia. Uusille kansainväliseen vaihtoon valituille järjestetään yksi yhteinen valmennus ja kahden kuukauden suomen kielen kurssi.