SENDAI FINLAND WELLBEING CENTER

Johdanto

Hoitopalvelujen ryhmän edustajat tekivät HANAKO-hanketta valmistelevan vierailun Japaniin 7.-16.11.2010. Tavoitteena oli tutustua Japanin ammatilliseen koulutukseen, alan oppilaitoksiin ja työpaikkoihin, löytää yhteistyöstä kiinnostuneita osapuolia, suunnitella opiskelija- ja opettajavaihtoa, saada uusia innovaatioita ja välittää tietoa Suomen ammatillisesta koulutuksesta ja vastaavista aloista.

Hoitopalvelujen työryhmästä osallistui vierailuun 5 henkilöä (työryhmän vetäjä Heli Vanto Turusta, koulutuksen johtaja Eija Tuupanen-Laakkonen Outokummusta, rehtori Mervi Huttula Kokkolasta, Villa Tapiolan johtaja Tuula Laulaja Espoosta ja projektipäällikkö Sirje Hassinen Espoosta) Tulkkina toimi Kumiko Hiltunen. Työryhmä vieraili Tokion, Sendain ja Osakan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, päiväkodissa, päiväkeskuksessa ja useissa vanhain- ja ryhmäkodeissa.

Keskiviikkona 10. marraskuuta 2010 ryhmä tutustui Sendai-Finland Hyvinvointikeskukseen.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus

Vierailun emäntänä toimi johtaja Jutta Immanen-Pöyry.

FWBC:n aloitti toimintansa vuonna 2001. Tavoitteena on kehittää hyvinvointiteknologiaa kotihoidon palveluita hyödyntäen. Painopisteenä ovat itsenäinen asuminen ja toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät kuntoutus- ja hoitopalvelut. Rinnalla tehdään aktiivista tuotekehitys-ja tutkimustyötä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa ja Japanissa.

Konkreettisena tuloksena rakennettiin ikääntyvien palveluyksikkö vuonna 2004. Yksikössä toteutetaan suomalaista hoitotyön konseptia ja kuntouttavan työotteen ideologiaa. Palveluyksikön lisäksi pihapiirissä on toimitilat tutkimus- ja kehittämistyölle.

Yksikkö tukee japanilaisia ja suomalaisia hyvinvointialan yrityksiä liiketoiminnan laajentamisessa ja tuotteiden tunnettavuuden parantamisessa. Tiloissa on esillä eri yritysten palveluja ja tuotteita. Joukossa on sekä suomalaisia että japanilaisia innovaatioita. Keskuksessa on myös vuokrattavia toimitiloja vierailevien tutkijoiden käyttöön.

Tarkoituksena on, että rakennettu palveluyksikkö toimii mallituotteena Japanin ikääntyvien hoidossa ja koulutuspalvelujen integroinnissa toimintaan.

Näkymä palveluyksiköstä
Näkymä palveluyksiköstä

Palveluyksikön toiminta

Palveluyksikköä ylläpitää Sendain kunta. Yksikkö tarjoaa ikääntyville asumispalveluja ja päivätoimintaa. Asumispaikkoja on yli 100 ja intervallipaikkoja 20 ikääntyville henkilöille.

Työyhteisö on moniammatillinen. Esimerkiksi hammaslääkäri kävi kerran viikossa pitämässä vastaanottoa täydellisesti varustelluissa toimitiloissa. Henkilöstöä on koulutettu erityisesti kuntouttavaan työhön. Osa henkilöstöstä on vieraillut Suomessa, mistä on peräisin tasapaino- ja kävelykoulun metodi.

Päivätoimintaa varten olevissa tiloissa on mahdollisuus toteuttaa erilaisia kuntouttavia terapia- sekä viriketoimintoja. Päivätoiminta muistutti suomalaista seniorineuvola-järjestelmää. Jokaisen asiakkaan terveydentilaa arvioitiin päivätoimintakäyntien yhteydessä. Asiakkaat käyttivät palveluita keskimäärin kaksi kertaa viikossa.

Yksikön tiloissa on myös terapeuttinen uima-allas sekä kuntosalilaitteita lihaskuntoa ylläpitävään toimintaan. Hammaslääkäritilat (vieraili kerran viikossa), liikuntatilat ja kylpylä olivat vierailuhetkellä tyhjinä.

 

Lue lisää aiheesta: http://sendai.fwbc.jp/en/index.html