Nippon Engineering College

Media-alan asiantuntijaryhmä vieraili Japanissa 7-16. marraskuuta 2010. Ryhmään kuuluivat Hannu Riihimäki Omniasta, Mika Uusitupa Turun ammatti-instituutista,Elisa Pehkonen Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummusta, Jukka Penttinen Kokkolan ammattiopistosta, Tuomo Veijanen Koulutuskeskus Salpauksesta, Mikko Heinonen Alasin Mediasta sekä tulkkina toiminut Omnian entinen opiskelija Sanni Simonen.

Ryhmä tutustui Nippon Engineering Collegen kahteen yksikköön 9-10. marraskuuta.Nippon Engineering College on Japanin suurin ammattioppilaitos ja osa Katayanagi Instituuttia. Se käsittää neljä kampusta, joista kohteena oli kaksi suurinta, tiistaina Hachiojija keskiviikkona Kamata.

Hachioji

Hachiojin rehtori huolehti vieraista koko päivän. Kansainvälinen koordinaattori tulkkasi japanista englanniksi ja päinvastoin. Päivän ohjelma oli järjestetty helpoksi ja ilmapiiri oli hyvä.

Opetus ja harjoittelu AV-osastolla

Elokuvauspuolella oli huomattavasti enemmän henkilökuntaa kuin Omnian AV-osastolla. Koulussa on oma koulutusohjelma äänitykseen, kuvaukseen, leikkaukseen, musiikkiin ja valaisuun.

Av-osaaminen on jaettu kapeisiin alueisiin, jotka vastaavat työelämää. Suomessa annetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti yleiskuva kaikilta alueilta. Vasta työpaikalla opitaan tarvittavat syvemmät ammatilliset taidot.

Mikko Heinonen kertoi, että Suomessa pienessä firmassa joutuu tekemään kaikkea, eli suomalainen opetus vastaa suomalaisen työelämän tarpeita. Japanin suuri väestömäärä ja suuret yritykset mahdollistavat pitkälle viedyn erikoistumisen jo opiskeluaikana.

Opiskelu kestää 2 – 4 vuotta. Suomalainen opiskelija voisi tulla hankkimaan jotakin erikoisosaamista, jota Suomessa ei tarjota. Opistolla on tiiviit kontaktit työelämään. Yritykset vaikuttavat opintosuunnitelmiin ja koulutuksiin. Jokaisella opistolla on oma opintosuunnitelma. Suunnitelmia muutetaan koko ajan yhteistyökumppaneiden tarpeen mukaan.

Opetus ja harjoittelu auto- ja rakennusosastoilla

Auto-osasto vastasi ulkoisesti hyvin Omnian auto-osastoa, saattoi olla jopa vaatimattomampi. Erona Omniaan on, etteivät opiskelijat saa koskea asiakkaiden autoihin.

Rakennusosastolla (talorakennus: suunnittelu, arkkitehtuuri) oli sisätiloissa ”promohouse”. Materiaalit olivat valmiiksi reijitettyjä, joten niistä oli helppo demota ja kasata erilaisia taloja.

Opetustavoite

MONO DZUKURI on opetustavoite, jossa tuodaan henki toimintaan. Jokainen opiskelija tekee ainakin yhden tuotteen opiskeluaikanaan. Tavoitteena on, että tuotetta tehdessän hän oppii tuotteen sielun ja ymmärtää olla mukana työelämässä koko sielullaan riippumatta oman asemansa tärkeydestä. Sitoutuminen laatuun ja yrityksen toimintaan on tärkeää. Kokonaisuuden huomioonottaminen korostuu.

Mahdollisuus opiskelijavaihtoon

Oppilaitoksessa toimii ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu. Opisto soveltuu minkä tahansa suomalaisen oppilaitoksen kumppaniksi opiskelijavaihdossa.

Oppilaitos on monialainen kuten Suomen isot ammatilliset oppilaitokset. Sinne voi lähettää opiskelijan, jolla on englannin lisäksi kohtuullinen japanin kielitaito. Lisäksi pitää olla kulttuuriosaamista.

Valmiudet ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden vastaanottamiseen ovat olemassa. Kokemuksia on saatu mm. ruotsalaisista vaihto-oppilaista. Oppilaitoksen hallintohenkilökunta osaa englantia. Lisäksi opiskelijoille löytyy englanninkielen taitoinen tutoropiskelija tueksi.

Koululla on oma asuntola ja sieltä ilmainen bussikuljetus koululle. Vaihto-opiskelijan on mahdollista saada asunnosta majoituspaikka. Oman asunnon hankkiminen on erittäin vaikeaa.

Vararehtori Dasei Yamano on käynyt Suomessa. Sekä rehtori että vararehtori ilmaisivat halunsa tulla Suomeen.

Kamata

Keskiviikkona vierailimme ammattiopiston toisella kampuksella Kamatassa. Kamatan opettajat puhuivat hyvää englantia ja olivat viettäneet ulkomailla pitkiä jaksoja.

Oppilaitoksen vastuu opiskelijasta loppuu vasta, kun opiskelija on saanut kunnon työpaikan. Koulut kilpailevat Japanissa siitä, kuinka moni opiskelija saa koulutusta vastaavan työpaikan. Se määrää myös koulun haluttavuuden ja hinnan.

Koulutuksen rakennetta ei esitelty. Varsinainen opiskelu kestää 2 vuotta mutta kirjoilla ollaan 4 vuotta. Kolmantena vuonna tehdään projekteja ja neljäs vuosi varataan työpaikan hankintaan.

Opiskelijoita harjaannutetaan yrittäjyyteen simulaatioympäristössä. Joskus opiskelijat pääsevät osallistumaan kaupalliseen tuotantoon.

Mahdollisuus opiskelija- ja opettajavaihtoon

Kamatalla on kiinalaisten kanssa vaihtosopimus. Kolmen viikon jakso maksaa noin 1000 – 2000 euroa. Hintaan sisältyy majoitus.

Kamatassa suhtaudittiin positiiviesti opiskelijavaihtoon Suomen kanssa. Keskustelimme vaihdon edellytyksistä kuten kielitaidosta ja rahasta. Japanilaiset toivoivat, että vastaanottavassa oppilaitoksessa olisi japaninkielen taitoinen henkilö.

Keskustelimme myös opiskelijavaihtoon liittyvistä muista aiheista kuten opiskelijoiden valintaprosessista, kieli- ja kulttuurivalmennuksesta. Kulttuurivalmennus voidaan tehdä vastaanottavassa oppilaitoksessa, mutta kielikylpy pitää antaa lähettävässä oppilaitoksessa. Opiskelijoiden majoituksen järjestämisen todettiin olevan vaikeampaa Kamatan kuin Hachiojin kampuksella.

Opettajavaihdon osalta keskusteltiin muutaman viikon tutustumisjaksosta.

Päätimme edetä vaihtoa koskevassa aiheessa siten, että tiedustelemme kiitoskirjeessä mahdollisuuksia yhteistyöhön, Suomen vierailuun, neuvotteluihin ja rahoitusvaihtoehtoihin.

Vierailun japanilaiset isännät

Shigeru Chiba, Vice Chairman Board of Directors, President, Nippon Engineering College, President, Nippon Engineering College of Hachioji

Kazuaki Tohyama, Associate Dean, School of Arts, Nippon Engineering College

Daisei Yamano, Vice Principal, School of Arts, Nippon Engineering College

Hiroshi Marushima, Manager, School of Engineering, Nippon Engineering College of Hachioji