LUOTTAMUS MOTIVOI TYÖNTEKIJÖITÄ

Maiko Iwashita ja Yuumi Suto Vuorenmäen päiväkodissa 29.2-11.3.2016

Yuumi ja Maiko

Suomalainen ruoka oli yllättävän hyvää, ihmettelee Yuumi Suto kahden viikon Suomen seikkailun kokemuksellaan. Japanilainen kohteliaisuus on maailmankuuluisaa. Suurin haaste on kuitenkin vieraiden kielten taito ja ulkomaalaisten kohtaaminen, jonka takia japanilaiset saattavat vetäytyä ja välttää vierasmaalaisia. Maiko Iwashitan kehuu suomalaisia ystävälliseksi ja auttavaiseksi. Hänen mielestään Suomessa oli helppo tulla toimeen sekä löytää neuvoja. Kirkkonummi1

Jyuroku-yaman päiväkodin kaksi työntekijää tutustuivat parin viikon aikana suomalaisen päiväkodinarkeen Veikkolan Vuorenmäen päiväkodissa.

Yuumi Suto vertailee suomalaista ja japanilaista työkulttuuria järjestelmällisyyden ja joustavuuden tasolla. Japanissa määritellään tarkkaan työaika ja tehtävät, Suomessa taas lähestytään työtehtäviä osaamisen näkökulmasta. Tiimillä on vapaat kädet suunnitella työnjakoa, jossa jokaisen vahvuudet otetaan huomioon. Maiko pohtii, johtuuko työntekijöiden korkea motivaatio keskinäisestä luottamuksesta.

Joustavuus näkyy japanilaistyöntekijöille myös päiväkotilasten arjessa. Japanissa lapsille annetaan selkeät tehtävät, päivät sujuvat suunnitelmien mukaan ja hoitajat kirjaavat tarkkaan lapsen kehitystä. Päiväkodissa lapset ovat osallisina oman toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lapset saavat ilmaista näkemyksiään ja mielipiteitään ja heidän ideoita ja aloitteita otetaan huomioon toiminnassa.

Henkilöstön roolina on tukea lapsen toimintaa. Vapaan leikin käsite on japanilaistyöntekijöille vieras, Japanissa hoitajat leikkivät lasten kanssa ja näin leikkikin on suunnitelmainen. Yuumi ja Maiko arvostavat suomalaista yksilöllistä kasvatusta, jossa lapselle annetaan vastuuta ja tilaa toimia. Samassa he ihmettelevät, miksi ristiriitatilanteisiin puututaan Suomessa heti. Japanissa hoitajat seuraavat sivusta ja edellyttävät lasten selvittävän itse väärinkäsitykset. Yuumin mukaan lapset toimivatkin Japanissa enemmän aikuismaisesti ja vakavuudella. Suomessa jopa esikouluikäiset leikkivät.

Yhtenä erona Yuumi ja Maiko näkevät suhtautumisen teknologian käyttöön: Japanissa korostetaan välitöntä kanssakäymistä, suomalaisessa päiväkodissa digitaalisuus näkyy arjessa ja medialeikki on tärkeä menetelmä tukemaan yhteistoiminnallista, kokemuksellista ja tutkivaa oppimista.

Yuno Institute for Children’s Welfare delegaatio yrityksen toimitusjohtaja herra Toshiyuki Furukin johdolla vieraili Suomessa ensimmäistä kerta kesäkuussa 2015. Jyuroku-yama päiväkoti sijaitsee Tokion naapurissa Kanagawan prefektuurissa pienessä metsässä, jossa lapset pääsevät havainnoimaan ja huomioimaan luontoa. Päiväkodin kasvatusfilosofia perustuu Maria Montessorin luomaan metodiin ja ympäristö tarjoaa siihen mainiot oppimisvälineet.

Japan 2015 Sept 041            Japan 2015 Sept 031           Japan 2015 Sept 054

Jyuroku-yama päiväkodin toimintaympäristö

Herra Furuki innostui suomalaisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksista vieraillessaan Kirkkonummen Vuorenmäen ja Haapajärven päiväkodeissa sekä Espoon Kylätalo Palttinassa. Hänen ideana on tutustua ja kehittää varhaiskasvatusta vastavuoroisin työtekijävaihdoin. Maiko Iwashitan ja Yuumi Suton työelämäjakso oli nyt ensimmäinen toteutunut vaihto Suomessa, Japaniin odotetaan vuorostaan suomalaisia päiväkodin asiantuntijoita tulevana syksynä.  Yuno Institute on HANAKO-verkoston uusi yhteistyöpartneri.

http://www.yuunoufukushikai.net/16yama/Juroku-Yama/index.html

Teksti ja kuvat Sirje Hassinen