HYVINVOINTITEKNOLOGIA

Keskeiset toimintaympäristön muutokset kuten globalisaatio, teknologiankehitys ja digitalisointi, verkostoituminen ja ikääntyminen vaativat tulevaisuuden ammattilaisilta uusia osaamisalueita. Lähihoitajan tulevaisuuden ammattiliseen osaamiseen kuuluu uuden teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan työssä.

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan teknisiä tai tietoteknisiä laitteita, joiden tavoitteena  on ylläpitää ja kohentaa ihmisen terveyttä, toimintakykyä ja kuntoa. Hyvinvointiteknologian lähtökotana on kunnioittaa ihmisen ainutlaatuista elämää, johon teknologia voi tuoda lisäarvoa.

Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa ovat:
○ Hyvinvointiteknologia terveyden ja toimintakyvyn arvioinnissa ja seuraamisessa
○ Hyvinvointiteknologia itsenäisen selviytymisen tukemisessa
○ Hyvinvointiteknologia turvallisuuden tuojana
○ Hyvinvointiteknologia sosiaalisen kanssakäymisen ja osallisuuden mahdollistajana
● Asiakkaan ohjaaminen hyvinvointiteknologian käyttöönotossa ja käytössä
● Eettiset kysymykset hyvinvointiteknologian käytössä
● Asiakkaiden ja hoitajien asenteet ja toiveet hyvinvointiteknologian suhteen
● Moniammatillinen yhteistyö hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä

Hyvinvointiteknologian tutkinnonosa (15 osaamispistettä): hyvinvointiteknologia15osp

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
● asiakassuunnitelman laadinnassa tai arvioinnissa tuoda esiin hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia a) terveyden ja toimintakyvyn tai kasvun ja kehityksen arvioinnissa ja seuraamisessa, b) omatoimisuuden tukemisessa, c) turvallisuuden tuojana ja d) sosiaalisen kanssakäymisen ja osallisuuden mahdollistajana
● kartoittaa asiakkaan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen liittyviä tarpeita ja keskustella niistä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
● hyödyntää hyvinvointiteknologiaan tarkoituksenmukaisella tavalla asiakastyössä a) terveyden ja toimintakyvyn tai kasvun ja kehityksen arvioinnissa ja seuraamisessa, b) omatoimisuuden tukemisessa, c) turvallisuuden tuojana ja d) sosiaalisen kanssakäymisen ja osallisuuden mahdollistajana)
● arvioida hyvinvointiteknologian käytön hyötyjä asiakkaan näkökulmasta ja tiedottaa havainnoistaan
● valita ja käyttää asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaista hyvinvointiteknologiaa
● motivoida, kannustaa ja ohjata asiakasta tarkoituksenmukaisen hyvinvointiteknologian hankintaan
● yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa tuoda esiin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita hyvinvointiteknologian hankintaan liittyen moniammatillisessa työryhmässä
● ohjata asiakasta hyvinvointiteknologian hankintaprosessissa
● motivoida, kannustaa ja ohjata asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä
● toimia tarkoituksenmukaisesti, mikäli laite on epäkunnossa tai se tarvitsee huoltoa tai tarkistusta
● kirjata, dokumentoida, raportoida, tiedottaa asiakkaan hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvistä havainnoistaan, asiakkaan tarpeista ja siinä tapahtuvista muutoksista, hyvinvointiteknologiaan liittyvistä asiakaslähtöisistä suunnitelmista, ratkaisuista ja päätöksistä.