HOIVA-ALAN OPISKELIJOIDEN YHTEINEN VIRTUAALITUNTI

Kainuun ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat sekä pitkäaikaisen japanilaisen yhteistyökoulun Hokkaido Technical School of Care and Welfare hoiva-alan opiskelijat vertailivat Zoom-seminaarissa 3.3.2021 sitä, kuinka Covid-19 vaikuttaa opiskeluun ja hoivatyöhön Japanissa ja Suomessa.

Opiskelijat tekivät toisilleen kysymyksiä englanniksi etukäteen. Yhteistyöhön haluttiin integroida molemmissa maissa myös englannin kielen opiskelu. Kysymykset vaihdettiin ja seminaarissa opiskelijat vastasivat niihin. Opimme paljon Covid-19 vaikutuksista ja varotoimista molemmissa maissa. Aiheet vaihtelivat virallisista ohjekuvista ja yleisestä Covid-19 informaatiosta, hoivakotien vierailuohjeisiin, opiskeluun ja pandemian aiheuttamaan yksinäisyyteen.

Opiskelijaryhmän palaute oli todella positiivinen. Palautteen mukaan Zoomissa syntyi hyvä yhteys Kuriyaman kouluun ja opiskelijoihin. Tämä oli hyvä kokemus kotikansainvälistymisestä!

Virpi Kaasinen

Kainuun ammattiopisto – Kainuu Vocational College
Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja liikunta-ala