JAPANI TUTUKSI 1 infopäivä 25.1.2023 klo 15:00-16:00

25.1.2023 klo 15:00 – 16:00 TEAMS: Ohjelmassa Japanin yleisinfoa ja historiaa, japanin kielestä ja opiskelumahdollisuuksista, Suomen ja Japanin samankaltaisuuksista ja eroista, mitä pitää ottaa huomioon, kun suunnitellaan Japanin vierailua tai harjoittelujaksoa. Tilaisuus tallennetaan. Tervetuloa!  

HOIVA-ALAN OPISKELIJOIDEN YHTEINEN VIRTUAALITUNTI

Kainuun ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat sekä pitkäaikaisen japanilaisen yhteistyökoulun Hokkaido Technical School of Care and Welfare hoiva-alan opiskelijat vertailivat Zoom-seminaarissa 3.3.2021 sitä, kuinka Covid-19 vaikuttaa opiskeluun ja hoivatyöhön Japanissa ja Suomessa. Opiskelijat tekivät toisilleen kysymyksiä englanniksi etukäteen. Yhteistyöhön haluttiin integroida molemmissa maissa myös englannin kielen opiskelu. Kysymykset vaihdettiin ja seminaarissa opiskelijat vastasivat niihin. Opimme paljon Covid-19 vaikutuksista ja varotoimista molemmissa maissa. Aiheet …

HANAKO-VERKOSTON SEMINAARIT

Teksti ja kuvat Sirje Hassinen Paras tapa tutustua HANAKO-verkoston toimintaan on osallistua HANAKO-seminaariin. Verkoston tunnettavuus, aiempien vuosien tulokset ja hyvät käytännöt leviävät. Seminaarit tuovat näkyvyyttä ja uusia yhteistyökumppanuuksia alueellisesti rikkoen sekä maakunta-, alakohtaisia että koulutusasteiden rajoja ja yhdistäen eri maakuntien ammatillisia oppilaitoksia, elinkeinoelämää, yleissivistävää koulutusta ja korkeakouluja. Seminaarien tarkoituksena on myös kokemustenvaihto ja vertaisoppiminen. Kuvissa Kayoko Fujimoto ja Suzuki Suomen …

DIGIPORTOFOLIO

DIGIPORTFOLION LAATIMISEN OHJEET Digitaalisen portfolio luomisen ohjeet löytyvät täältä: http://oppiva.omnia.fi/hanako/ Kaikki Japaniin työssäoppimisjaksolle hakevat opiskelijat laativat Digiportfolion. Portfolion kokoaminen alkaa jo ennen vaihtoa. Portfolio on kokonaisuus sinun opiskelitehtävistäsi ja muista opiskeluun, työkokemukseen ja yleensä alan liittyvistä kiinnostuksen kohteista. Tuo esille monipuolisesti osaamistasi ja kehittymistäsi opiskelun aikana. Portfolio auttaa vaihtojakson jälkeen ulkomailla kartoitetun uuden osaamisen tunnistamista. Kuvaa portfoliossa Yleisesittely (kuva, ikä, …

KUUKAUTENI JAPANISSA – KOKKINA OSAKASSA

Janita harjoittelee kokkina keväällä 2015 Osakan Kiitos-ravintolassa. Luen Janitan seikkailuista Japanissa osoitteessa: http://kuukautenijapanissa.blogspot.fi/