Asiantuntijavierailu: Ryusei Fukushikai Group

japan_006

Johdanto

Hoitopalvelujen ryhmän edustajat tekivät HANAKO-hanketta valmistelevan vierailun Japaniin 7. – 16.11.2010. Tavoitteena oli tutustua Japanin ammatilliseen koulutukseen, alan oppilaitoksiin ja työpaikkoihin, löytää yhteistyöstä kiinnostuneita osapuolia, suunnitella opiskelija- ja opettajavaihtoa, saada uusia innovaatioita ja välittää tietoa Suomen ammatillisesta koulutuksesta ja vastaavista aloista.

Hoitopalvelujen työryhmästä osallistui vierailuun 5 henkilöä (työryhmän vetäjä Heli Vanto Turusta, koulutuksen johtaja Eija Tuupanen-Laakkonen Outokummusta, rehtori Mervi Huttula Kokkolasta, Villa Tapiolan johtaja Tuula Laulaja Espoosta ja projektipäällikkö Sirje Hassinen Espoosta) Tulkkina toimi Kumiko Hiltunen. Työryhmä vieraili Tokion, Sendain ja Osakan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, päiväkodissa, päiväkeskuksessa ja useissa vanhain- ja ryhmäkodeissa.

Torstaina 11.11. 2010 ja lauantaina 13.11.2010 ryhmä tutustui Ryusei Fukushikai -yhtymän yksikköihin Osakassa. Ryusei Fukushikai group on monialainen yhtymä, jossa on 4 toimipistettä. Ryhmäpalveluja on tarjolla lapsille päiväkotitoimintana ja ikääntyville ryhmäkotitoimintana. Uusin toimipiste oli keväällä 2010 avattu päiväkoti.

Ryusei Fukushikai Yume-Chuo

Ryusei Fukushikai Yume-Chuo on ensimmäinen Osakan keskustassa sijaitseva päiväkoti. Lastan ikä vaihtelee kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Yläikäraja nousee myöhemmin kuuteen vuoteen. Toimintaa harkitaan laajennettavaksi erityisryhmiin.

Toistaiseksi vammaiset lapset hoidetaan ensisijaisesti kotona tai vammaisten hoitoon erikoistuneissa yksiköissä. Päiväkoteja on kahta eri tyyppiä, hoito- tai opetuspainotteisia. Ryusei Fukushikai Yume-Chuo Kindergarden painottuu kasvatukselliseen esiopetukseen.

Saapuminen suurimpaan vanhainkotiin.

Saapuminen suurimpaan vanhainkotiin.

Toimintaympäristöltään päiväkoti on samanlainen kuin Suomessa. Henkilöstö on pääsääntöisesti koulutettua ja ohjauksessa käytettävä välineistö ajanmukaista. Suuri osa työntekijöistä on lastentarhaopettajia. Vanhemmat maksavat yksityisen päiväkodin hoitomaksun kokonaisuudessaan. Varallisuus kuitenkin huomioidaan valtion hoitomaksutuessa. Esikoulutoimintaa ei toistaiseksi järjestetä Japanissa. Päiväkodeilla on kuitenkin joitakin erityispalveluja tietojen ja taitojen harjaannuttamiseen.

Vierailukohteessamme painotettiin omaan kulttuuriin perehdyttämistä (esim. teeseremonia) ja englannin kielen opetusta. Olisi ollut mielenkiintoista seurata pienten lasten englannin kielen tuokioita.

Vierailukohde soveltuu sisällöllisesti lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimiseen. Epäselväksi jäi, kuinka hyvin käytetyt menetelmät ja ammatillinen tausta toimisivat kuntoutumisen tukemisen ammattitaitovaatimuksissa (esimerkiksi yksilö-/ryhmäohjaamisen taidot).

Yksikössä työskenteli australialainen lastentarha-opettaja,jonka japanin kielentaito oli puutteellista. Henkilökunta käytti myös englannin kieltä. Halukkuutta opiskelijoiden vastaanottamiseen tuntui olevan.

Päiväkodin perustajat ovat vierailleet Suomessa ja pyrkineet tuomaan sieltä yksilöllisen kasvatuksen ideaa omaan päiväkotiinsa. Japanissa korostuu yhteisöllisyys ja keskittyminen.

Ryusei Fukushikai Yume-Nagaikouen

Ryusei Fukushikai -yhtymä tarjoaa ikääntyville palveluja.

Ryusei Fukushikai -yhtymä tarjoaa ikääntyville palveluja.

Päivätoimintakeskus

Päivätoimintakeskuksen henkilöstö oli moniammatillista. Tarjolla oli terapioita ja muuta viriketoimintaa monipuolisesti (kieliluokka, kalligrafiaa, tanssitunteja, musiikkia, laskutehtäviä, keramiikkaa ja muita käsitöitä). Ruoka valmistettiin itse omissa tiloissa. Huomiota kiinnitettiin erityisesti ruokailuun ja esteettiseen tarjoiluun. Kylpylä oli avoinna myös muille kuin vakituisille asiakkaille.

Päivätoimintakeskus oli auki 7 päivää viikossa klo. 9:00 – 16:30. Keskuksessa työskenteli 12 henkilökuntaan kuuluvaa ja lisäksi 20 vapaaehtoista. Asiakkaita oli 30-35. Heille keskuksen tarjoamat palvelut olivat ilmaisia.

Työssäoppimisen kannalta yksikön toiminta on aika rajattua. Kysymykseen tulevat lähinnä kuntoutumisen tukemista sekä kasvun tukemista ja ohjausta koskevat opinnot. Tutustumiskohteena päivätoimintakeskus on mielenkiintoinen sekä opettajille että opiskelijoille, mutta ei paras mahdollinen opiskelijavaihtoon.

japan_018Ryhmäkoti ja päivätoimintayksikkö

Ryhmäkodissa tarjottiin asumispalveluja dementoituneille kahdessa yksikössä (9 henkeä/yksikkö). Lisäksi samoissa tiloissa (eri kerroksessa) oli päivätoiminnan palveluita. Asukkaille oli varattu ns. sairashuone, jossa heidät voidaan eristää erilliseen huoneeseen esimerkiksi infektioiden leviämisen välttämiseksi. Tässä yksikössä saattohoito oli mahdollista.

Käytetyt kuntoutusmenetelmät olivat monipuoliset. Asukkaita kannustettiin osallistumaan arkisiin askareisiin. Muun muassa ruuanlaitto oli yhteisöllinen tapahtuma.

Päivätoiminnan yksikön olosuhteet muistuttivat muita vastaavia yksiköitä. Erityispiirteenä oli eläinavusteinen terapia, jota käytettiin säännöllisesti vanhusten vuorovaikutuskykyjen parantamiseen.

Yksikön vetäjällä ja joillakin työntekijöillä oli auttava englannin kielitaito. Mielenkiintoa opiskelija-/opettajavaihdoille oli olemassa.

Vanhainkodin alueella sijaitsee vanha temppeli. Kuvassa sote-työryhmä ja vastaanottajat.

Vanhainkodin alueella sijaitsee vanha temppeli. Kuvassa sote-työryhmä ja vastaanottajat.

Ryusei Fukushikai Yumeamami

Ryhmäkoti oli rakennettu luonnon keskelle lähelle Osakan keskustaa vanhan shintolaistemppelin tontille. Temppeli toimii edelleen ja 500 vuotta vanhat puut on säilytetty. Tilat valmistuivat vuonna 2005.
Asukaspaikkoja ryhmäkodissa oli noin 99 (87 kokonaisaikaista ja 13 lyhytaikaista), 1-4 hengen huoneita 50, moniammatillista henkilöstöä noin 100 ja vapaaehtoistyövoimaa noin 60.

Vieraille ja asukkaille tarkoitettu kahvila toimi pelkästään vapaaehtoistyövoimalla. Ryhmäkodissa oli tarjolla monipuolisia palveluja mm. ryhmä- ja yksilöterapioita sekä ohjattua viriketoimintaa (esim. kokki-, runo-, make up-, kansanlaulu- ja tanssi-, kalligrafia-, puutarha- ja taputustanssikerho). Sisäpihalla ja kattopuutarhassa oli mahdollisuus puutarhaterapialle. Erityispiirteenä oli koiraterapia, jota tarjotaan kolme kertaa vuodessa.

Tiloissa huomio kiinnittyi esteettisyyteen. Suunnitteluun ja hankintoihin oli ilmiselvästi sijoitettu merkittävästi rahaa. Arkkitehtuurissa oli ajateltu vanhusasukkaita ja sisustuksessa yksityiskohtia. Riisipaperiset tilanjakajat antoivat lisää valoa tiloihin.

Halukkuutta ja myönteisyyttä yhteistyölle korostettiin tässäkin yksikössä. Opiskelijavaihdossa edellytettäisiin vähintään japanin kielen alkeiden hallintaa.