Uusi etusivu

HANAKO Network on Suomen ja Japanin välinen yhteistyöverkosto, joka perustettiin Opetushallituksen tuella vuonna 2007. Lue lisää OPHn rahoittamista verkostoista: https://finvet.fi/fi/

TAVOITTEET

  • kehittää ja vakiinnuttaa Suomen ja Japanin välistä työelämälähtöistä vastavuoroista, rajoja ylittävää kansainvälistä yhteistyötä
  • mallintaa verkostotoimintaa Kaizen-laatujärjestelmää käyttäen LEAN-talo
  • luoda innovaatioita opetuksen ja työelämän kehittämiseen, järjestää HANAKO-seminaareja
  • kehittää opetusaineistoa, digitaalisia kursseja
  • edistää opiskelijoiden Opiskelijavaihto – ohjeet ja asiantuntijoiden Asiantuntijavaihto – ohjeet vastavuoroista liikkuvuutta maiden välillä, kehittää valmennusta ja ohjausta